Mini windmolen voor bedrijfspanden

Veel bedrijfspanden hebben hun daken bedekt met zonnepanelen. Doorgaans een lucratieve investering. Echter nu steeds meer solar energie precies op hetzelfde moment teruggeleverd wordt aan het net, zullen de prijzen dalen. Soms is er zelfs sprake van negatieve stroomprijzen voor terugleveren. Dit maakt solar nog steeds interessant voor zelfvoorziening maar het rendement op teruglevering zal afnemen in de loop der jaren.

Windenergie is sterk in opkomst. Mini windmolens op uw dak. Of windmolens op uw land. De belangrijke succesfactoren:
  • » stroomopwekking in ieder seizoen dag en nacht
  • » extra productiviteit in de herfst en winter
  • » moment van leveren onafhankelijk van solar piek-dal tarieven
  • » kwaliteitswaarborging & veilige dakconstructies
  • » overzichtelijke rapportage
  • » financiering bij grote projecten
  • » Ecolucht staat open voor partnerships met windparken

Windenergie zelfvoorzienend bij stroomstoring

Het elektriciteitsnet bereikt steeds sneller zijn capaciteitslimiet. Het kost enorme investeringen om de infrastructuur landelijk te versterken. Veel bedrijven willen niet teveel afhankelijk optreden van externe leveranciers. Vergroot uw zelfredzaamheid met eigen windenergie:
  • » stroomstoringen opvangen
  • » toename stroomverbruik zelf opwekken
  • » verlaging energiekosten met eigen windmolens