Windenergie minder afhankelijk van salderingsregeling

Een belangrijk voordeel bij windenergie is dat er alle seizoenen 24-7 stroom binnenkomt. Er zijn veel minder dal-piek bewegingen dan bij zonnepanelen. Ook als de salderingsregeling verdwijnt, dan kunt u prima uw eigen stroom gebruiken zonder dat u per sé dit hoeft te bufferen in een accu of terug te leveren.

Veel particulieren en bedrijven hebben flink geïnvesteerd in zonnepanelen. Een interessante investering nu je de overtollige stroom op zonnige dagen nog kunt terugleveren aan de energiemaatschappij. Als de salderingsregeling verdwijnt dan is het solar rendement een stuk lager:
  • » negatieve stroomprijzen op zonnige dagen
  • » dure accu's om stroom zelf op te slaan
  • » het grootste stroomverbruik is 's winters als er minder zon is

Moment van energieopwekking

Zonnepanelen kunnen efficiënter zijn dan mini windmolens in de hoeveelheid kwh die wordt opgewekt. Echter het moment van opwekken is bij windenergie veel gelijkmatiger en meer in lijn met uw energieverbruik. Sterker nog in de herfst en winter ligt het verbruik hoger en nu met windenergie dus ook de energieopwekking. Een efficiënte vraag & aanbod evenwicht.