Windpark opzetten

Projecten met mini windmolens zijn gemakkelijk schaalbaar. U kunt voordelig eens uw verdienmodel doorrekenen met één of een paar windturbines. En als dit tot gunstige resultaten leidt, dan kunt u snel en flexibel doorschakelen naar meerdere windmolens of grotere turbines met grotere rotorformaat.

Windpark neemt weinig ruimte in beslag

Windmolens op het land of op daken; met laag geluidsniveau, weinig slagschaduw kunnen we uw grond inzetten voor een lucratief windpark. Dit kost veel minder vierkante meters grond als zonnepanelen. Windmolens monteren we op een mast. Ze nemen op de grond dus amper ruimte in beslag.

Windpark financiering & exploitatie

Overleg eens met Ecolucht over de mogelijkheden voor participatie in uw windproject. We kennen de weg goed inzake windenergie, vergunningen, investeerders, afspraken met energiemaatschappijen en verdienmodellen. Als u beschikt over grond met een gunstige geografische ligging. Dan is Ecolucht graag uw partner voor de levering, financiering en / of exploitatie van windmolens.